โครงการสนับสนุนเครื่องพิมพ์เอกสาร แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

  บริษัท ซูซูมุ อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านเครื่องพิมพ์เอกสาร ขอเสนอตัวเพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ หน่วยงานของท่าน ด้วยการนำเสนอแผนโครงการสนับสนุนเครื่องพิมพ์เอกสาร ขาวดำ ความเร็วสูง รุ่น DucuPrint P375dw ความเร็วในการพิมพ์เอกสาร 40 แผ่นต่อนาที พร้อมติดตั้ง และให้บริการดูแล แบบครบวงจร (Full maintenance) ซึ่งจะทำให้หน่วยงานของท่านลดขั้นตอนการเบิกงบประมาณประจำปี และสามารถนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับหน่วยงาน และโครงการดังกล่าวทำให้หน่วยงานของท่านไม่มีค่าใช้จ่ายด้านเครื่องพิมพ์อีกต่อไป อาทิเช่น ค่าเช่า หรือซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร, ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง, ค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริงต่อเดือน หรือแม้แต่ค่าอะไหล่ ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานจริง เป็นต้น

จุดประสงค์หลักของโครงการ

1. ลดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

2. ลดขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานพัสดุ

3. ลดค่าใช้จ่าย อาทิเช่น ค่าเช่า หรือซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร,ค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุง,ค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริงต่อเดือน หรือแม้แต่ค่าอะไหล่ ที่เสื่อมสภาพตามการใช้งานจริง เป็นต้น

4. ลดขั้นตอนการดูแลเครื่องพิมพ์เอกสาร ซึ่งทางเรามีบริการแบบครบวงจร (Full maintenance)

5. เพื่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายใน กรณีที่ต้องการเพิ่มจำนวนเครื่องพิมพ์เอกสาร


ขอบเขตของการให้บริการ

ทาง บริษัท ซูซูมุ อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะดำเนินการให้บริการและบริหารจัดการเครื่องพิมพ์เอกสารให้กับทาง ลูกค้า ดังนี้

บริการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์เอกสาร

  1. บริษัทฯ ยินดีให้บริการเข้าทำการซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์เอกสาร ตามที่ได้รับแจ้งจากทางผู้ใช้งานตลอดอายุสัญญา ตามเวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
  2. บริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนอะไหล่ และส่วนควบต่างๆ ให้ฟรี ไม่คิดค่าบริการเปลี่ยนอะไหล่ ไม่รวมกรณีเสียหายจากการใช้งานของทางลูกค้า
  3. บริษัทฯ ยินดีส่งหมึกให้ตามจำนวน โดยไม่คิดค่าขนส่ง
  4. บริษัทฯ ยินดีจัดเก็บตลับหมึกที่ใช้งานแล้ว เพื่อกลับมาทำลาย
  5. บริษัทฯ ยินดีทำการติดตั้งพร้อมสอนวิธีการใช้งานให้กับหน่วยงาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

      ข้อเสนอและเงื่อนไขต่างๆ ข้างต้นที่เสนอต่อ ลูกค้า เป็นความรับผิดชอบอย่างถูกต้องโดยให้บริการจากทาง บริษัท ผู้ให้บริการโดยตรง

ผลงานโครงการของเรา

ข้อมูลติดต่อ

ติดต่อเราบนโซเชียลมีเดียของเรา

บริษัท ซูซูมุ อินโนเวชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

90/728 หมู่ที่ 6 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
  • Tel : 064-795 3453
  • sales@susumu-innovation.com